Keizersgracht Juristen

Wij bieden uw bedrijf of instelling een dienstenpakket, waarmee u een “eigen” juridische afdeling in huis haalt.
Contact opnemen

Rechtshulp Compleet Abonnement

Een ”eigen” juridische afdeling in huis!

Screenfaciliteit: laat al uw Nederlandstalige contracten door ons controleren

Transacties vragen om een uiterste zorgvuldigheid. Onjuistheden in contracten en algemene voorwaarden kunt u zich als ondernemer niet permitteren. Als abonnee van Keizersgracht Juristen kunt u al uw overeenkomsten, algemene voorwaarden e.d. laten screenen. Door het grote aanbod van specialisaties in eigen huis zijn we in staat om de meest uiteenlopende contracten na te kijken. Tot en met vijf pagina’s valt dit binnen het dienstenpakket. Voor u weer een zorg minder!

Incassofaciliteit: betalingssommaties versturen

Een herinnering, nog een herinnering, een vriendelijk telefonisch verzoek maar nog steeds geen betaling. U herkent dit beslist. Onze incassofaciliteit geeft u onbeperkt de beschikking over betalingssommaties welke ondertekend worden door uw eigen Keizersgracht Jurist. Ruim 80% van deze onwillige debiteuren gaat, na ontvangst van onze sommatie, over tot betaling. Immers: Vreemde ogen dwingen!

Onbeperkt raadplegen van uw eigen Keizersgracht Jurist:

Bent u cliënt van Keizersgracht Juristen, dan heeft u recht op onbeperkt telefonisch advies. Dat betekent dat u uw eigen aanspreekjurist zo vaak kunt raadplegen als u maar wenst. Belangrijke vragen en/of problemen legt u voor aan een van onze specialisten die u terstond met raad en daad terzijde zal staan. De juridische advieslijn maakt het mogelijk om in een vroeg stadium en op korte termijn uw rechtspositie vast te stellen om zo slagvaardig problemen vóór te zijn.

Nieuwsbrief:

Periodiek ontvangt u digitaal onze eigen nieuwsbrief waarin wij de meest actuele juridische kwesties omschrijven. 

Ons sterk gereduceerde uurtarief:

Mochten onze juristen voor u juridische werkzaamheden gaan verrichten of u bijstaan bij het voeren van een gerechtelijke procedure, dan heeft u als cliënt recht op een sterk gereduceerd uurtarief.

Onze juristen verzorgen

Onderhoudscontracten

Vennootschapscontracten

Automatiseringscontracten

Franchise-overeenkomsten

Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden

Huurcontracten

Licentie-overeenkomsten

Distributiecontracten

Koopovereenkomsten

Arbeidscontracten

Verder dragen wij zorg voor

Een snelle efficiënte afhandeling indien uw debiteuren weigeren te betalen.

Voor het voeren van gerechtelijke procedures kunt u ook bij ons terecht.

Over de aanpak en voortgang van uw zaak wordt u door uw vaste jurist uitvoerig bericht.

Eén van onze Juristen spreken?

Juridisch advies nodig of wilt u meer informatie omtrent onze dienstverlening?
Neem gerust contact met ons op.

Telefoon

045 574 0303

Adres

Kantooradres: Minderbroederssingel 52  6041 KK Roermond

Nevenvestiging: Akerstraat 140
6417 BR Heerlen