TIPS & TRICKS APRIL 2021

NOW 3.3 van start: De aanvraagperiode voor NOW 3.3. start op 6 mei 2021. Dit is het laatste tijdvak van drie maanden binnen de NOW 3. Let er goed op dat u voldoet aan de scholingsinspanningen en de begeleiding naar ander werk, indien u gebruik maakt van de NOW. Deze...

Tips & Tricks Maart 2021

TVL uitgebreid: De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt in het tweede kwartaal van 2021 uitgebreid naar 100%. In het eerste kwartaal betrof deze subsidie een percentage van 85%. De TVL kan vanaf medio mei 2021 worden aangevraagd. Voor de berekening van de TVL wordt...