TIPS & TRICKS juni 2021

1. Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke verlofdagen die in 2020 zijn opgebouwd. Let goed op een juiste verlofregistratie om het onderscheid tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen inzichtelijk te maken en te houden.De wettelijke verlofdagen betreffen de dagen...