Tips & Tricks Maart 2021

TVL uitgebreid: De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt in het tweede kwartaal van 2021 uitgebreid naar 100%. In het eerste kwartaal betrof deze subsidie een percentage van 85%. De TVL kan vanaf medio mei 2021 worden aangevraagd. Voor de berekening van de TVL wordt...