De drone van de buren en privacy

Privacy Privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is in Nederland een goed recht en wordt zelfs door internationale wetgeving beschermd op grond van artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een inbreuk op de privacy kan onrechtmatig en...