De ’14-dagen termijn’ bij sommaties

Sommaties Ieder bedrijf heeft weleens te maken met weigerachtige debiteuren welke niet aan hun betalingsverplichting(en) voldoen. Je stuurt de factuur maar deze wordt niet tijdig of niet volledig voldaan. Je wilt de debiteur een laatste kans geven om alsnog (volledig)...